اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۰۴۹۲۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۰۴۹۲۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۶۶۳۵۴۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
اتوبان خاوران ، بعد از میدان آقانور ، بازار کیمیا ، طبقه اول ، پلاک 57

درباره ما


شیمیایی زکریا عرضه کننده محصولات فلز ، نافلز و شبه فلز می باشد.