اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۵۱۷۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۶۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۶۶۳۵۴۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ناصر خسرو - کوچه خدابنده لو - پاساژ نظام زاده - طبقه پایین - پلاک 1

شیمیایی زکریا

تلفن

  • ۳۳۹۰۵۱۷۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۶۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۶۶۶۳۵۴۴ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   ناصر خسرو - کوچه خدابنده لو - پاساژ نظام زاده - طبقه پایین - پلاک 1