اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۰۴۹۲۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۰۴۹۲۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۶۶۳۵۴۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
اتوبان خاوران ، بعد از میدان آقانور ، بازار کیمیا ، طبقه اول ، پلاک 57

شیمیایی زکریا

تلفن

  • ۶۶۰۴۹۲۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۰۴۹۲۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۶۶۶۳۵۴۴ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   اتوبان خاوران ، بعد از میدان آقانور ، بازار کیمیا ، طبقه اول ، پلاک 57