اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۵۱۷۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۶۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۶۶۳۵۴۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ناصر خسرو - کوچه خدابنده لو - پاساژ نظام زاده - طبقه پایین - پلاک 1


       

لیست قیمت محصولات شیمیایی زکریا

۱۳:۵۹:۵۶ ۱۳۹۹/۹/۲۷

محصولات جدید شیمیایی زکریا


فروش شمش فلز لیتیم (LI)

فروش شمش فلز لیتیم (LI)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش فلس فلز بریلیم (Be)

فروش فلس فلز بریلیم (Be)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش فلز سدیم (Na)

شمش فلز سدیم (Na)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز منیزیم (Mg)

شمش و پودر فلز منیزیم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز آلومینیوم (Al)

شمش و پودر فلز آلومینیوم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش فلز پتاسیم (K)

شمش فلز پتاسیم (K)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش فلز کلسیم (Ca)

شمش فلز کلسیم (Ca)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش فلز اسکاندیم (Sc)

شمش فلز اسکاندیم (Sc)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز تیتانیوم (Ti)

شمش و پودر فلز تیتانیوم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر و فلس فلز منگنز (Mn)

پودر و فلس فلز منگنز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز کروم (Cr)

شمش و پودر فلز کروم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر شبه فلز سیلسیم (Si)

شمش و پودر شبه فلز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز کبالت (Co)

شمش و پودر فلز کبالت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز نیکل (Ni)

شمش و پودر فلز نیکل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز مس (Cu)

شمش و پودر فلز مس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز روی (Zn)

شمش و پودر فلز روی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش فلز گالیوم (Ga)

شمش فلز گالیوم (Ga)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شمش شبه فلز ژرمانیوم (Ge)

نمایندگی فروش شمش شبه فلز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر نافلز سلنیم (Se)

شمش و پودر نافلز سلنیم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مایع نافلز برم (Br)

مایع نافلز برم (Br)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده پودر فلز استرانسیوم (Sr)

فروشنده پودر فلز استرانسیوم (Sr)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید پودر فلز ایتریم (Y)

خرید پودر فلز ایتریم (Y)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
توزیع کننده پودر، شمش و لمپ فلز زیرکونیوم (Zr)

توزیع کننده پودر، شمش و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز نیوبیوم (Nb)

شمش و پودر فلز نیوبیوم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز مولیدن (Mo)

شمش و پودر فلز مولیدن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز روتنیم (Ru)

پودر فلز روتنیم (Ru)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز رودیوم (Rh)

پودر فلز رودیوم (Rh)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز نقره (Ag)

پودر فلز نقره (Ag)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز کادمیوم (Cd)

شمش و پودر فلز کادمیوم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز پالادیوم (Pd)

شمش و پودر فلز پالادیوم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر گرانول فلز ایندیم (In)

شمش و پودر گرانول فلز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش ، پودر ، فلس فلز قلع (Sn)

شمش ، پودر ، فلس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش شبه فلز آنتیموان (Sb)

شمش شبه فلز آنتیموان (Sb)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر شبه فلز تلوریوم (Te)

پودر شبه فلز تلوریوم (Te)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز سنریم (Ce)

پودر فلز سنریم (Ce)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز باریوم (Ba)

پودر فلز باریوم (Ba)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز سریم (Ce)

پودر فلز سریم (Ce)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز پرازدمیوم (Pr)

پودر فلز پرازدمیوم (Pr)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز نئودمیوم (Nd)

پودر فلز نئودمیوم (Nd)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز ساماریوم (Sm)

پودر فلز ساماریوم (Sm)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز یوروپیوم (Eu)

پودر فلز یوروپیوم (Eu)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش فلز گادولونیوم (Gd)

شمش فلز گادولونیوم (Gd)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز تنگستن (W)

شمش و پودر فلز تنگستن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پودر فلز اسمیم (Os)

پودر فلز اسمیم (Os)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مایع فلز جیوه (Hg)

مایع فلز جیوه (Hg)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمش و پودر فلز بیسموت (Bi)

شمش و پودر فلز بیسموت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش استون اصل کره

فروش استون اصل کره...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اکسید آلومینیوم آلفا و فیوز

فروش اکسید آلومینیوم آلفا و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش انواع اسید های آزمایشگاهی و صنعتی

فروش انواع اسید های آزمایشگاهی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش انواع حلال

فروش انواع حلال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش پودر سلنیوم

فروش پودر سلنیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سیانور سدیم اصل چک

فروش سیانور سدیم اصل چک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سیلیکاژل در بسته 1 کیلو گرمی

فروش سیلیکاژل در بسته 1 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سیلیکاژل در بسته 1 گرمی

فروش سیلیکاژل در بسته 1 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سیلیکاژل گرانول و پرک

فروش سیلیکاژل گرانول و پرک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مواد شیمیایی صنعتی

مواد شیمیایی صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0