شیمیایی زکریا مرکز پخش شمش و پودر شبه فلز سیلسیم Si در ایران می باشد.

مشاهده

شیمیایی زکریا نمایندگی فروش شمش شبه فلز ژرمانیوم Ge در ایران می باشد.

مشاهده

شمش شبه فلز آنتیموان Sb از برترین محصولاتی است که توسط شیمیایی زکریا عرضه

مشاهده

شیمیایی زکریا بزرگترین توزیع و عرضه کننده پودر شبه فلز تلوریوم Te در ایران

مشاهده